Herkes için Bilgi

SWOT Analizi Nedir? SWOT Analizi Nasıl Yapılmalıdır?

21.05.2020
SWOT Analizi Nedir? SWOT Analizi Nasıl Yapılmalıdır?

SWOT Analizi, bir firmayı etkileyen ya da etkileyebilecek olan konulara odaklanmanın en kolay yöntemidir. Oldukça yaygın olarak kullanılmakla birlikte, SWOT’un asli amacı, şirketin yaşayabileceği belirli durumlarda, fırsatlar ve tehditleri karşılamak ile ilgili güçlü ve zayıflı yönleri tespit etmektir. SWOT kelimesini oluşturan S, W, O ve T harfleri aşağıdaki anlamları taşırlar;

 • S – Strenghts, Güçlü Yanlar
 • W – Weakness, Zayıf Yanlar
 • O – Opportunities, Fırsatlar
 • T – Threats, Tehditler

SWOT Analiz yöntemi, bir dönem Harvard Üniversitesi Profesörleri olan Clay Roland Christensen, Edmund Learned, William Guth ve Kenneth Andrews tarafından geliştirilmiştir.

SWOT Analizi Nedir?

SWOT Analizi, bir firma ya da şirket üzerinde etkisi doğmuş ya da doğabilecek iç faktörler ve dış faktörler hakkında bilgi toplanmasına ve bu bilgilerin bir araya getirilerek incelenmesine yarayan analiz yöntemidir.

SWOT Analizi ile şirket yöneticilerinin, şirketin ve aynı zamanda şirket içi faktörlerin, güçlü ve zayıf noktalarının analiz edilmesi sağlanır. Bu noktalardan elde edilen veriler ve ön görüler, dış fırsat ve dış tehditlere dair analiz edilmiş veriler ile sentezlenir. Bu sayede, daha perspektif verilere ulaşmak mümkün olur. Bir nevi çerçeve analizi olarak da nitelendirilebilecek olan bu yöntem ile şirketin yöneticileri, şirketin finansal gücü, şirketin üretim gücü, pazarlama gücü ve yine aynı konuların negatif değerleri olan zayıflıkları ele alınabilir. Tüm bu bileşenler doğrultusunda, şirketin dış faktörler olan fırsat ve tehditler konusunda dayanıklılığı ve zayıflıklarına dair ön görü yaratılmış olur.

SWOT Analizi Yapmanın Yararları Nelerdir?

SWOT Analizi yapmak, bir firmanın geleceğe dair öngörülere ve kendi gücüne dair verilere ulaşması açısından oldukça faydalıdır. Gerek fırsatları değerlendirmek, gerekse de tehditlere göğüs germek adına, bir şirketin geleceğe yönelik planlarını da belirleyen SWOT Analizi, 5 temel faydaya sahiptir. Bu faydalar;

 1. Analiz basit ve oldukça pratiktir.
 2. Anlaşılması kolay ve nettir.
 3. Şirketi etkileyen ya da etkileyebilecek olan faktörlere odaklanır.
 4. Gelecek adına hedef belirlemekte yardımcı olur.
 5. Yeni analiz türleri için belirleyicidir.
İçerik  Chiliz (CHZ) Nedir? Chiliz Nasıl Alınır?

SWOT Analizi ile ilgili yukarıda yer alan faydalar söz konusu olsa da SWOT düşük dereceli bir analiz olması sebebi ile çoğunlukla farklı analiz türleri ile desteklenmeli ve verilerin daha dar kapsamda, daha detaylı alınması gerekebilir.

SWOT Analizi Nerelerde Kullanılır?

SWOT Analizi, şirket organizasyonunu yönlendiren yöneticiler, şirket faaliyetleri, şirket kaynakları, departmanlar, departmanlar arası organizasyonlar, operasyonlar ve pazarlama alanına değin her alanda kullanılabilir. Analizin kullanılmasında etki alanı Finans, İnsan Kaynakları ve Ar-Ge alanlarına dek, şirket bütününü kapsar. Detaylı olarak ele alınabilecek tüm kaynaklar ise şu şekildedir;

 • Şirket Kaynakları: Mülkiyet, Fikri Mülkiyet, Marka Değeri, Arazi, Ekipman vb.
 • Operasyonlar: Yönetim, Ar-Ge, Finans, İnsan Kaynakları, Pazarlama, Üretim, Depo vb.
 • Bireysel: Temel Yeterlilik
 • Organizasyon: Departmanlar arası iletişim
 • Diğer: Tüm Faaliyetler

SWOT Analizi Nasıl Yapılmalıdır?

SWOT Analizi yapmak konusunda, analizin nasıl yapılması gerektiğine dair tüm süreç, işletmenin ilgili çalışanı ya da ekibine bırakılmıştır. Burada önemli olan, şirketin güçlü mü yoksa zayıf yanlarının mı ağır bastığıdır. Bu sebeple, analizi yaparken nasıl yapılması gerektiğinden çok doğru bilgiye nasıl ulaşılacağı önemlidir.

SWOT Analizi yaparken, belirlenmesi gereken faktörlerden ilki ‘’İç Faktörler’’ olarak düşünülmelidir. İç faktörler, şirketin güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesinde fayda sağlayıcı bilgiler içerdiğinden, dış faktörlere kıyasla daha önemlidir. Fırsatları değerlendirme ve tehditlere engel olma durumunda belirleyici faktörler, yine iç faktörlerdir. Bu nedenle SWOT analizinden faydalanırken, içsel faktörlerin ele alınarak başlanması, amaca daha uygundur.

Bir diğer husus ise SWOT Analizi, bir iç faktörün tek başına bir güç, tek başına bir zayıflık ya da hiçbiri olarak değerlendirilmemesi gerektiğidir. Bu analizi gerçekleştirirken, ilgili organizasyon, ekipman ya da ele alınan unsur her ne ise üç başlık altında incelenmelidir. Bu başlıklar;

 • Net Tanımlama
 • Kıyaslama
 • DNTO Çerçevesi
İçerik  Stopaj Nedir? Stopaj Nasıl Hesaplanır?

Olarak düşünülebilir. Bu sayede net bir tanım yapabilir, kıyas sağlanabilir ve değerli, nadir, taklit edilemez unsurların gücü ve zayıflığı belirlenebilir.

SWOT Analizi Ne Zaman Kullanılmalıdır?

SWOT Analizi yapmak, belirli aralıklar ile yılın belirli zamanlarında mümkündür. Bu analizi uygulamak için belirli bir zaman dilimi kullanılması gerekmediği gibi sürekli olarak uygulanması, fırsat oluşması ya da zorlu bir sürece (tehdit unsuru) girilmesi durumunda, elinizdeki verilere ulaşılması bakımından fayda sağlayacaktır. Ancak, sürekli olarak kullanılmadığı durumlarda, fırsat ve tehdit unsuru algılanması durumunda kullanılması da yeterlidir.

SWOT Analizi Nasıl Uygulanır?

Uygulama açısından SWOT Analizi yapmak için belirli yönergeler bulunur. Bu yönergeler;

 • Faktörleri rakiplere göre sıralamak
 • Faktörlerin güçlü mü, zayıf mı olduğuna karar vermek
 • Faktörleri eyleme çevrilebilen bilgiler olarak ele almak
 • Her kategori için birkaç öğe listelemek
 • Öğeleri açıkla tanımlamak ve mümkün olduğunca spesifik olarak belirlemek
 • Gerçek bilgiler ile değerlendirme bulunmak ve görüşleri son sıraya bırakmak

Tüm bu yönergelerin takip edilmesi durumunda, bir tablo içerisinde yer alan Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler başlıkları altında, bütün faktörler ele alınır ve süreç değerlendirmesi sonrasında, analiz tamamlanmış olur.

Bu yazıyı beğendiniz mi?
 • Fascinated
 • Happy
 • Sad
 • Angry
 • Bored
 • Afraid
Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Herkes için Bilgi / Copyright © 2019