Herkes için Bilgi

Paganizm Hakkında En Çok Merak Edilenler

20.04.2019
Paganizm Hakkında En Çok Merak Edilenler

Paganizm kelimesinin kökeni Latince olup; “paganus” kelimesinden türeyerek “kırsal” anlamına gelmektedir. Paganizm, en çok merak edilen inanışlardan bir tanesidir. Basitçe ifade edilmek istenirse, paganizm doğaya saygı ve sevgiyi içinde barındıran, yaşam felsefesi olarak benimseyen spiritüel bir yaşam stilidir. Pagan ise bu inancı benimsemiş kişiye verilen addır. Kısaca; paganizm doğa dinidir demek yanlış olmayacaktır. Paganizmde tek bir varlığa tapınma söz konusu değildir, Paganizmde çok tanrıcılık söz konusudur. Paganizm, başlangıcı bilinmeyen bir dindir. İbrahimi dinlerden (Musevilik, Hristiyanlık, İslamiyet) önce yaygın bir inançtır. Pagan inançları günümüzde “neopaganizm” adıyla tekrar yaygınlaşmaya başlamıştır.

Paganizm Öğretileri Nelerdir?

Paganizm doğada var olan her varlığın kutsallığına inanır. Bu sebeple doğada bulunan her varlığa sonsuz saygı duyar ve korur. Paganlar da kendi içinde farklı tanrılara inanma eğilimindedirler. Bazı paganlar; cinsiyetsiz bir yaşam gücünü benimserken, bazı paganlar da Avrupa kültüründeki gibi tanrı ve tanrıçaya inanırlar. Paganizmin temel öğretilerinden bazıları şunlardır;

1) Tabiat ana kutsaldır, her şey ondan gelir. Canlı ve cansız tüm varlıklar ona aittir.

2) Erkek ve kadın eşittir, eşsiz varlıklardır. Kadın ve erkek, kutsal bütünün parçalarıdır.

3) Her insan eşsiz bir güzelliğe sahiptir ve saygıyı hak eder.

4) Doğa, ilahi bir güçtür.

5) Görünen ve görünmeyen tüm varlıklar, bilinen ve bilinmeyen her şey kutsaldır.

6) Ruh, ölümden sonra da yaşamaya devam eder. Doğa anada tekrar yaşama geri döner, yeniden doğuş gerçekleşir.

7) Ruhani tecrübeler değerlidir, kişiye özgüdür manevidir. Ruhani tecrübeler doğa anada gerçekleştirilmelidir. Dikkati dağıtacak dünyevi meşguliyetlerden uzaklaşılmalıdır.

8) Doğa ananın kutsal olduğuna inanıldığı için, doğaya çevreye sonsuz saygı ve sevgi vardır. Ekolojik farkındalık hat safhadadır. Çevreyi korumak ve zarar gelmesini engellemek için kendilerini adarlar.

9) Bazı pagan inanışlarına göre tanrı ve tanrıça insandan oluşmaktadır.

İçerik  KADES Uygulaması ile Kadın Cinayeti, Kadına Şiddet ve Çocuk İstismarı Son Bulacak

10) Paganizm ritüelleri değerlidir. Pagan ritüellerinde saat yönünde çember çizilir. Çizilen çemberin koruyucu gücü vardır. Çember çizilirken oradaki herkes çemberin içinde olmalıdır. Çember çizildikten sonra kutsal ruhlar ayinler vasıtasıyla çağrılır. Ayin bitiminde kutsal ruhların çıkması için çember bozulmalıdır.

Paganizm Çeşitleri Nelerdir?

Paganizm inanışı kendi içinde sınıflandırılmaktadır.

 • Paleo- Paganizm:

Paleo- paganizm “neopaganizm” karşıtı olarak ortaya çıkmıştır. Bu inanışta eski kültürlerin ve yeni pagan kültürü öğretilerinin etkisi yoktur. Ortaya çıktığı zamandan bu yana pagan kültürlerini tanımlayan bir inanıştır. Buna örnek olarak; Hinduizm, Şinto, Yunan dinleri, Roma dinleri, Kelt politeizmi örnek verilebilir.

 • Mezo- Paganizm:

Bu sınıf daha çok dini uygulamalarla diğerlerinden ayrılmaktadır. Monoteistik, teistik, dualistik inançlardan etkilenmiştir. Bu inanış daha çok eski inançların canlandırılmasından gelmektedir. Ezoterik ayinler tercih edilmektedir. Gül-Haç,  Altın Şafak, Amerikan Yerlileri, Teosofi, Farmasonluk, Sihilizm örnek verilebilir.

 • Neopaganizm:

Paganizm inanışının daha modern ve yenilikçi olan akımıdır. Doğa ile sıkı bir bağ kurmayı temel almıştır. Günümüzde paganizm tanımlanırken daha çok neopaganizm inanışları ve bu inanışta Hristiyanlık öncesi yaygın olan doğaya bağlı inanışların canlandırılması temel olarak alınmaktadır. Bu inanışa örnek olarak; Slavianstvo, Neo- Drudizm, Vika örnek verilebilir.

Pagan Festivalleri

Pagan inanışlarında festivallerin yeri çok büyüktür. Dini bir kutlama olarak görülür. Farklı yarım kürelerde farklı tarihlerde kutlanmaktadır.

 • Yule (Gün dönümü- Noel):

Yule Kuzey yarım kürede 22 Aralık, güney yarım kürede 21 Haziran tarihinde kutlanmaktadır. Güneş, çok tanrılı dinlerde erkek tanrıyı temsil etmektedir. Buna bağlı olarak Yule, güneş tanrısının dönüşü olarak kutlanmaktadır. Noel ise en karanlık ve uzun gün olarak görülmektedir.

 • İmbolc:

Kuzey yarım kürede 2 Şubat, güney yarım kürede ise 1 Ağustos tarihlerinde kutlanmaktadır. 2 Şubat başlangıç dönemi olarak görülmektedir. Büyümenin başlangıcını temsil etmektedir. İlkbaharın ince fısıltılarının duyulmaya başladığı dönemdir. Hayallerin umutların bu tarihte yeşermeye başladığına inanılır.

 • Beltaine:
İçerik  Mobbing nedir? Mobbing'e karşı nasıl müdahale edilir?

Kuzey yarım kürede 1 Mayıs, güney yarım kürede 31 Ekim tarihlerinde kutlanmaktadır. Bu tarihlerde genç Tanrı toprağa sevgisini ve aşkını ilan eder. Toprak olgunlaşmıştır, heyecanlıdır bütün çiçekler onların şerefine açmaya güzelliklerini sergilemeye başlarlar. Tanrı ve tanrıçanın birleştikleri gün olarak bilinir.

 • Samhain:

Kuzey yarım kürede 31 Ekim, güney yarım kürede 1 Mayıs tarihlerinde kutlanmaktadır. Kelt dini mensuplarının kutladığı bir festivaldir. Hatta günümüzde “Halloweene Festivali” olarak da kutlanmaktadır. Son hasat dönemi olarak bilinir, hüzünlü bir ayrılış vardır. Toprak, Tanrıdan ayrılır ona el sallar son hasatlar yapılır. Daha önce yaşamış olanlar şereflendirilir, sonsuz yaşam döngüsündeki roller bu süreçte anlaşılmaktadır.

 • Ostara (İlkbahar Ekinoksu):

paganlarKuzey yarım kürede 21 Mart, güney yarım kürede 21 Eylül tarihlerinde kutlanmaktadır. İlkbaharın gelişini temsil eder. Aslına bakılacak olursa biz Türkler Ostarayı “Nevruz” olarak kutlamaktayız. Nevruz kelimesinin anlamı, yeni gündür doğanın başlangıcıdır. Kış mevsiminden sonra ilkbaharın gelişi kutlanır. Doğada hayat yeniden başlar; çiçekler açar, toprak yeniden ekilir, hayvanlar kış uykusundan uyanır. Yumurta doğurganlığı temsil eder. İlkbaharın gelişiyle beraber doğurganlığın da artacağına bereketleneceğine inanılır. Bu sebeple paganlar Ostora da yumurtaları süslerler. Yumurta süsleme inanışı Hristiyanlıkta halen vardır.paganizmde yumurta süsleme

Paganlar Nasıl İbadet Ederler?

paganPaganların ibadetleri oldukça basit ve çeşitlidir. Mum yakmak, meditasyon, yağ yakmak, muska yapmak, adak adamak gibi ibadetleri bulunmaktadır. Paganların özel olarak ibadet ettikleri bir mekân yoktur. Her yerde ibadet edebilirler. Paganlara göre doğa kutsal görüldüğü için doğada ibadet etmek daha çok tercih edilmektedir. Özellikle mağaralar, tepeler, deniz kıyıları oldukça kutsal mekânlar olarak görülmektedir. Buna ek olarak isterlerse kapalı bir alanda da ibadet edebilirler. Paganlar için daire çizebildikleri her yer ibadet etme yeridir. Paganlar ibadetlerini tek başlarına yapabilecekleri gibi grup halinde de yapabilirler. Daha çok ayinler grup şeklinde yapılmaktadır.

 • Çemberin Koruyucu Gücü:
İçerik  Nihilizm Nedir?

pagan çemberiPaganların ibadet ederken veya ayin yaparken çember çizdiklerinden söz etmiştik. Çember saat yönü olan dünyanın dönüş yönünde çizilmektedir. Bu çemberin kötülüklere karşı koruyucu gücü bulunduğuna inanılır. Çember çizildikten sonra, ibadet veya ayin tamamlanır ve çember bozulur. İbadet sonrasında çember bozulmazsa kutsal ruhların çemberin içinde hapsolduğuna inanılır. Pagan inancına göre çember bozulmazsa içinde hapsolan ruhların, onlara zarar vereceğine inanılmaktadır.

 

Pagan Ayinleri Nasıl Yapılır?

pagan ayinleriPagan ayinleri çoğunlukla; meditasyon, ilahi, müzikler, dans ve yemekten oluşmaktadır. Pagan ayinlerinin bazılarında seks gerçekleşirken kimilerinde gerek görülmemektedir. Bunun sebebi pagan inanışında, iki insanın birleşiminin büyük bir güç ortaya çıkardığına inanılmaktadır. Pagan ayinlerinde en çok bilinen ayinlerden bir tanesi “Büyülü Seks” ritüelidir. Ritüel, tanrı ve tanrıçanın birleşimini temsil etmektedir. Bu ayin dinsel topluluğun büyük bir güce sahip olduğu düşünüldüğünde gerçekleştiriliyor. Bu ritüel, zaten aralarında birliktelik bulunan bir çift arasında gerçekleştirilmektedir. Ayin, özel olarak iki insan baş başayken yapılabileceği gibi topluluğun önünde de gerçekleşebilir. Paganlar çıplaklığı ve cinselliği utanç olarak görmemektedirler. Bazı pagan ayinleri ise çıplak olarak yapılsa da cinsel birliktelik söz konusu değildir. Paganlarda çıplaklık güveni ve bağlılığı arttırmak için kullanılmaktadır. Paganlara göre ayin esnasında çıplak olmak, saflığı ve güveni temsil eder. Bu güven hem diğer paganlara hem de doğa anaya karşı olduğu gibi görünmeyi ifade eder. Bu sebeple kişiler çıplak olsa bile bu cinsellik için değil güven için kullanılmaktadır.

 

Bu yazıyı beğendiniz mi?
 • Fascinated
 • Happy
 • Sad
 • Angry
 • Bored
 • Afraid
Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Herkes için Bilgi / Copyright © 2019