Herkes için Bilgi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri ve Prosedürleri Nelerdir?

31.01.2021
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri ve Prosedürleri Nelerdir?

Uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu standart olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi hedeflemekte olup çoğu ülkede belgelendirme modeli olarak uygulanmaktadır. Belirli prensipler ve prosedürler çerçevesinde işleyen Kalite Yönetim Sistemi belgesini alabilmek için ISO 9001 standardının gerekli olan şartlarının sağlaması gerekmektedir.

Kalite Yönetim Sisteminin kuruluşların daha başarılı bir şekilde yönetilebilmesi ve çalışması için sağladığı yararlar oldukça fazladır. Bunlardan bazılarını şunlardır;

– Müşteri memnuniyetinin,bağlılığının artışını sağlayarak daha geniş pazarlara ulaşılması,
– Personelin planlı, verimli ve daha motiveli çalışması,
– Süreçlerin belirlenmesi, akış şemalarının düzenlenmesi ve görev dağılımının planlanması,
– Oluşabilecek sorunlara karşı etkin önleyici faaliyetler yapılması,
– Daha iyi bir dokümantasyon oluşturulması,
– Düzeltici faaliyet uygulanarak oluşan sorunun giderilmesi,
– Yapılan plan ve program dahilinde sorunların daha hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmesi,
– Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi hedeflemesi,
– Maliyetlerin azaltılması ve az maliyetle daha kaliteli ürün üretilmesi,
– Kurumsal prestij artışı

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri

Uluslararası standart olarak kabul görülen ISO 9001  Kalite Yönetim Sistemi uygulanması sırasında başlıca prensiplere dayanmaktadır. Sistemin sahip olduğu prensipleri kısaca özetleyelim;

Liderlik: Kuruluş içerisinde görev dağılımı yapılmasını ve çalışanların katılımının tam olarak katılımını sağlar.

Çalışanların Katılımı: Tüm çalışanların yönetim sistemi içerisindeki yerinin belirlenmesi ve herkesin en etkin şekilde performansını kullanmasını sağlar.

Müşteri Odaklılık: Müşteri beklentilerinin en iyi şekilde yerine getirilerek müşteri memnuniyetinin her zaman artmasını sağlar.

Sürekli İyileştirme: Hedefler doğrultusunda sürekli gelişmeyi sağlar.

Gerçekçi Yaklaşım: Bilgiye ve verilerin analizine göre karar alınmasını sağlar.

Proses Yaklaşımı: Her bölümün sorumlu olduğu faaliyetlerin, proseslerin ve sorumlularının kalite yönetim sistemi sorumlusu tarafından belirlenmesini sağlar.

İçerik  Cankurtaran Nedir? Cankurtaran Belgesi Nasıl Alınır?

Sistem Yaklaşımı: Birbiri ile ilgili olan proseslerin aynı sistem içinde yer almasını sağlayarak yönetimde verimliliği sağlar.

Tedarikçi İlişkileri: Tedarikçilerle karşılıklı yarara dayanan ilişkilerin kurulmasını sağlar.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Prosedürleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve işlemeye başlatılmasından önce her proses için ayrı olacak şekilde ve proseslere ait pek çok prosedür oluşturulması gereklidir. Bunlara üretim kontrol prosedürü, satın alma prosedürü ve benzeri gibi bölümün işlerini detaylı olarak anlatan prosedürleri örnek olarak verilebiliriz. Bunların yanında Kalite Yönetim Sisteminin alt yapısını oluşturan ve yürütülmesini sağlayan 6 zorunlu prosedürün de muhakkak hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir. 6 zorunlu prosedürün neler olduğunu kısaca anlatalım:

Dokümanların Kontrolü Prosedürü: Düzenli bir dokümantasyon yapılması için gerekli olan dokümanların hazırlanması, onaylanması, dağıtılması ve revizyonların takip edilmesini sağlar.

Kayıtların Kontrolü Prosedürü: Proseslere ait kayıtların toplanmasını, sınıflandırılmasını, korunmasını ve kolayca ulaşılmasını sağlar. Ayrıca tüm kayıtların nasıl saklanacağını ve ne zaman imha edilebileceğini de belirler.

İç Tetkik Prosedürü: Kuruluş içerisinde sistemin işleyişini kontrol edebilmek amacı ile iç tetkiklerin yapılmasını ve planlanmasını sağlar.

Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü: Uygun olmayan bir durum tespit edildiğinde sorunun çözümü için gereken yolları bulmayı ve uygunsuzluğa neden olan durumları kontrol altına almayı amaçlar.

Düzeltici Faaliyet Prosedürü: Proseslerde oluşan uygunsuzlukları gidermek ve tekrar oluşmasının engellenmesini amaçlar.

Önleyici Faaliyet Prosedürü: Proseslerde oluşabilecek ve daha önceden ön görülen uygunsuzlukların meydana gelmemesi için önlemler alınmasını amaçlar.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin alınması kadar bu belgenin devamlılığını sağlamak da oldukça önemlidir. Bu nedenle de gerekli görülen revizyonların yapılması ve güncellemelerin takip edilmesi ve yapılan iç ve dış tetkiklerde başarı sağlanması gereklidir.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Herkes için Bilgi / Copyright © 2019