Herkes için Bilgi

Nihilizm Nedir?

12.04.2019
Nihilizm Nedir?

Nihilizm, bütün değerlerin temelsiz olduğu ve hiçbir şeyin bilinemeyeceği inancıdır. Ahlakı, dini inançları, düzeni ve yaptırmaları reddeder. Genellikle aşırı karamsarlık ve varlığı reddeden radikal bir şüphecilikle ilişkilendirilir. Gerçek bir nihilist hiçbir şeyin varlığına inanmaz. En yaygın kullanımıyla nihilizm, yaptığımız, yarattığımız ve sevdiğimiz hiçbir şeyin herhangi bir anlamı veya değeri olmadığı görüşüdür.

Nihilizm, insanlık ilişkisini, içimizde neyin doğru neyin gerçek olduğunu felsefi şüphe ile incelemektedir. Nihilizm felsefesi, düşünceye en temel düzeyde ve soyutlama derecesinde yaklaşmaktadır. Bu akım, felsefe, siyaset ve sosyal alanlarda kabul edilmiştir fakat inanç ve ahlaki değerleri yok sayması nedeniyle sıkça eleştirilmiştir. Nihilizm öğreti her felsefe dalında farklı algılanmıştır. Bilgi felsefesinde, hiçbir bilginin gerçekten var olmadığını, yalnızca aldanma olduğu savunulmaktadır. Ahlak felsefesinde, değerlerin insan eylemlerini düzenlediği görüşünü reddetmektedir. Varlık felsefesinde ise, bilindiği gibi hiçbir şeyin var olmadığı inancındadır. Nihilizm, küresel bir ret akımı olarak da düşünülmektedir.

Nihilist düşünce, ilk olarak Antik Yunan’da yaşayan filozof ve sofist Gorgias’ın inkarcılık görüşüne dayanarak ortaya çıkmıştır. Bu yüzden Gorgias, hiççi düşüncenin babası olarak görülmektedir. Şüpheciliği ve hiççiliğin gerçek bir savunucusu olarak bilinmektedir. Gorgias, gerçek bilgi olmadığını ve böylece insanlara ikna yoluyla her şeyin kabul ettirebileceğini savunmuştur. Nihilist hareketi, 19. yüzyılda Rusya’da ilk kez ortaya çıkmıştır. Bu yüzden Rus akımı olarak da bilinmektedir. Rusya’daki bazı gençlerin otoriteyi ve düzeni şiddetle reddetmesi, nihilizmi devlet tarafından kontrol edilmesi gereken bir yaklaşım haline getirmiştir. Çünkü nihilist akımı, oldukça önemli siyasi tartışmalara yol açmıştır. Bazı nihilistler, devletin insanların ahlakını bozduğu ve ortadan kaldırılması gerektiğini düşünmektedir.

Nihilizm akımı, felsefe, siyasi ve sosyal alan temsilcileri tarafından benimsenmiştir. Birçok düşünür, bu akımı günümüze kadar geliştirmiş ve eleştirmiştir. Neyzen Tevfik, Albert Camus, Jean Paul Sartre, Arthur Schopenhauer gibi önemli düşünür ve filozoflar tarafından benimsenmiştir. Nihilizmin en önemli temsilcisi ise Alman filolog ve filozof Friedrich Wilhelm Nietzsche’dir.

İçerik  Etkili Sunum (Presentation) Hazırlamanın İncelikleri

Nietzsche, hiçbiri değeri tanımayan, düzene tamamen karşı olup her şeyi reddeden bir filozoftur. Alman filozofa göre, var olan değerler tamamen yok sayılmalı ve bütün değerler yeniden kurulmuştur. Çünkü insan ancak bunu yapabilirse özgürdür. Nietzsche, doğada mevcut olan ahlakı reddetmediğini, ahlakın evrensel olduğu anlayışını reddettiğini ifade etmiştir. Nietzsche, nihilizmi bir düşünme tarzı olarak değil, tarihsel bir olay olarak görmüştür. Nihilizm akımının ortaya çıkmasıyla, türleri de ortaya çıkmıştır. Nihilizm, genel olarak hiçbir şeyin var olmadığını savunan bir düşünce tarzı olmasına karşın zamanla fikir karmaşına dönüşmüştür.

Ahlaki Nihilizm, ahlakın evrensel biçimde var olmadığını öne süren görüştür. Bu görüşte, tüm ahlaki değerlerin doğruluğu reddedilir.Mantıksal Nihilizm, gördüğümüz cisimlerin, yanlış algımız sonucu oluştuğunu savunan görüştür. Bu görüş, farklı kısımlardan oluşan cisimlerin varlığını kabul etmez. Bu görüş, Mereolojik Nihilizm olarak da adlandırılmaktadır. Metafiziki Nihilizm, var olmayı reddeden şüpheci bir görüştür. Bu görüşe göre, hiçbir şeyin kendi kendine var olamaz. Varoluşsal Nihilizm, hayatının anlamı olmadığını savunan bir görüştür. Bu görüşe göre, yaşadığımız bu evren, insanlar anlamsızdır. Epistekolojik Nihilizm, hiçbir bilginin var olmadığını savunan görüştür. Hiçbir bilginin doğruluğunu kanıtlanamayacağını savunur ve her bilgiye şüpheci yaklaşır. Siyasi Nihilizm, Rusya’da ortaya çıkmıştır. Bu görüş siyasi bir akım olarak da algılanmaktadır. Bu görüşe göre, aile, sosyal yapılar, hukuk, politika gereklidir. İlk zamanlarda yeni bir toplum düzeni kurmayı amaçlarken, daha sonra hükümeti, hukuku, otoriteyi ve toplumsal düzeni reddetmiştir.

Bu yazıyı beğendiniz mi?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Herkes için Bilgi / Copyright © 2019