Herkes için Bilgi

Minimalizm Nedir? Minimalist Yaşam Nasıl Olur?

15.05.2021
Minimalizm Nedir? Minimalist Yaşam Nasıl Olur?

Minimalizm 2008 yılında kapitalist sistemde ortaya çıkan krizler sonrası popülerleşen bir kavramdır. Temel fikrini aldığı sadelik kavramının ortaya çıkışı ise ilk olarak 1960’lı yıllarda müzik, heykel, resim gibi sanat akımlarında kendini göstermiştir. Daha sonra bu anlayışın kabul görmesiyle hayatın diğer alanlarına sirayet etmiştir. Zaman ilerledikçe toplumun her alanda tüketim toplumuna dönüştürülmesine karşı gösterdiği bir tür refleks sonucu yerleşik bir hal almaya başlamıştır. Peki minimalizm nedir ve minimalist yaşam nasıl olur sorularına cevap bulmaya çalışalım.

Minimalizmin İlk Ortaya Çıkışı

Yukarıda da bahsedildiği gibi bu akım 2008 yılından sonra kavramsallaşsa da ana fikrini aldığı doğal sadelik kavramı 1960’lı yıllarla birlikte bir tür sanat akımı olarak ortaya çıkmıştır. Gerçekleşen şey bu tarihten sonra anlayışın bir akım haline gelmesidir. Yoksa minimalizm mantığı tarihin her döneminde var olan bir mantıktır.
1940’lı yıllarda resim dünyasında ekspresyonizm (soyut dışavurumculuk) kavramı benimsenmeye başladı. Buna göre nesnelerin resmini çizerken o nesneye resimde yer verilmeyecek ama onu çağrıştıran renk ve şekillerle ifade edilecekti. 1960’lı yıllara gelindiğinde ise bu akıma karşıt olarak bir akım gelişti. Sanatta minimalizm. Nesnelerin resmini yaparken soyut, kavramsal özelliklerinden ziyade daha sade bir anlayış üzerinde durmayı ön plana çıkardı. Daha sonra bu akım heykelcilik ve müzik gibi sanatın diğer alanlarında da benimsendi.
Bu sayede dönemin koşulları itibariyle de karmaşık, tüketim odaklı anlayışın yerine sadeleşmiş bir yaşam tarzı fark edilmeye başlandı. Sloganı “az ama öz” olarak benimsendi.

Minimalizm Nedir?

Minimalizm hayatın her alanında “az ama öz” anlayışını benimsemek ve uygulamaktır. Bu kavramla beraber sadelik kavramı ön plana çıkmıştır. Anlam olarak zaman zaman basitlik ile karıştırılmaktadır. Basit yaşam içerisinde özensizliği çağrıştırdığı düşünülebilir. Oysa sadelik tam tersi özen gerektiren bir anlayıştır. Bizim için ihtiyaç olmayan nesne, düşünce ve tarzların bir gün ihtiyacımız olur mantığıyla tutulmasından yana değildir.
Genelde ilk olarak akla nesnelerin yarattığı bir anlayış olmasından dolayı eşyalar gelir. Yaşadığımız alan içerisinde bulunan eşyaların en aza indirgenmesi minimalist bir yaşam tarzı gibi düşünülebilir. Doğrudur ancak yeterli değildir. Evimizde veya odamızda bulunan ancak hiçbir şekilde kullanmadığımız çok sayıda nesne bulunur. Bunları bulundurma amacımız bir gün işimize yarar mantığıyla bağlantılıdır. Ancak bu anlayış yaşadığımız alan içerisinde bizi nesne bolluğuna götürmektedir. Sadelik anlayışında sadece kullandığımız ve yarayışlı olan eşyalar bulundurulur. Fazla eşyalar bulundurmamızın bir diğer sebebi de eşyalarla duygusal bağ kurmamız olarak gösterilebilir. Minimalizm nesnelerle duygusal bir bağ kurulmasına da bağlılık yarattığı gerekçesiyle karşı çıkmaktadır.
Herhangi bir kıyafet, ayakkabı gibi eşyalarımızı yenileyeceksek öncelikle halen kullandıklarımızı tamir ettirerek kullanmaya devam etme yoluna gidilmesidir. Bu da aslında tüketim toplumuna karşı geliştirilen bir alternatif olma özelliğini ortaya koymaktadır.

Minimalist Yaşam Kuralları

Tüm bu çerçevede minimalist olmak için bazı kuralları bir araya getirebiliriz. Bunlar;

 1. Sadelik kavramını içselleştirmeli ve hayatın her evresinde uygulamaya geçirmeliyiz.
 2. Zaman sahip olduğumuz bir kavramdır. Dolayısıyla zamanı da boşa harcamamalı planlı davranmalı ve her dakikasının kıymetini bilmeliyiz.
 3. Tükettiğimiz gıdalara dikkat etmeli, vücudumuza giren besinlerin az olmasına ama öz olmasına önem vermeliyiz.
 4. Genel geçer kuralları yoktur. Herkes kendi yaşamı içerisinde bu felsefeyi uygun bir şekilde işletebilir.
 5. Eşyalarınızdan kurtulmak için atmayın. Gerçekten bir daha kullanılmayacaksa ve sadeleşmeyi hayatınızın merkezine koyacaksanız kurtulun.
 6. Maddiyat tabii ki önemlidir. Bir şekilde bir kazanç olması gerekmektedir. Fakat maddiyatın hayatımızın merkezinde çok baskın olmasına gerek yoktur. Hayatımızın merkezinden maddiyatı çıkartmalı yerine bireysel mutluluklarımızı yerleştirmemiz gerekiyor.
 7. Bir diğer minimalizm kurallarından bir tanesi ise sizleri bir şey alırken sorgulamaya yöneltmektir. Eğer bir şey satın alacaksanız almadan önce bir süre durumu sorgulayın. Gerçekten ihtiyacım var mı yoksa alışveriş yapmak istediğim için mi alıyorum diye. Bu sizi biraz nötrleştirecektir.
 8. Çok daha fazla para kazanmak için çalışmak yerine ruhsal dinginlik ve kişisel mutluluk için çabalamayı gerektirir.
İçerik  Sommelier Nedir? En İyi Sommelierlerin Özellikleri Nelerdir?

Minimalizm Ne Demek?

Minimalizm her birey için farklı bir anlam taşımaktadır. Çünkü yerleşik kuralları ve herhangi bir disiplini olan bir alan değildir. En azından şimdilik. Bireyler kendi yaşam koşulları ve standartlarına göre minimalist bir yaşam seçebilirler.

Minimalizmin savunduğu ana kavram bilinçsizce oluşan tüketim alışkanlığını terk etmektir. Bilinçli harcama yapmayı savunur. Tüketim davranışını amaç olmaktan çıkarıp araç haline getirilmesinden yanadır.

Minimalizme göre insanlar nesnelerin esareti altındadırlar ve bundan kurtulmaları gerekir. Sahip olmak istediğimiz bir nesneyi almadığımızda mutsuz olmamalıyız. Aksine daha az tüketerek mutlu olmalıyız.

Şu anda toplumun genelinin içerisinde olduğu yoğun çalışma ve boş zamanlarda yoğun tüketim alışkanlıklarından kurtulmalıyız. Sadelik ve minimalizm tüketim alışkanlığına olduğu gibi mümkün olursa çalışma hayatına da sirayet etmeli. Kendimizi yıpratacak kadar çalışmamalıyız. Çalışmamız gerektiği kadar çalışmalıyız. Yaşamımızı sorgulamalı ve daha dingin olmalıyız.

Yine bu akıma göre tüketime bağlılığımız azalınca da kendimize ait gerçek değerleri sorgulama ve düşünme fırsatı bulabileceğiz.

Minimalizm Nereye Gidecek?

Aslına bakılırsa doğal sadelik ve minimalizm kavramları geçmişte her zaman var olmuş ve atalarımız tarafından uygulanmış kurallardı. Ancak sanayi toplumu ve devamında tüketim toplumu olgularının hayata egemen olması sonucu bunlara karşıt bir anlayış olarak gelişti.

Sadelik ve biraz daha güncelleştirilmiş haliyle minimalizm herhangi bir kural, yöntem ve disiplini olmayan bir akım. Her birey kendi minimalist anlayışını uygulamaya koyabilir.

Bireyler kendi gelir durumu ve yaşam tarzlarına uygun olarak minimalist reçeteler çıkartabilirler. Ana mantık tüketim odaklı anlayışı terk etmek. Tüketim anlayışını terk etmek aslında fazla çalışmanın da önüne geçebilecek bir etkendir. İnsanlar bir nesneyi alabilmek için borçlanmakta ve yıllarca o borcu ödemek için kimi zaman ağır koşullarda çalışmaktadırlar.

İçerik  Kaliteli Uyku İçin Neler Yapılmalı?

Şu anda yazılı kuralları olmaması nedeniyle ucu açık bir kavram. Tüketim toplumu olduğu müddetçe güncelliğini koruyacaktır. Gelecek dönemlerde daha kurumsal bir hal alabilir. Tek bir merkezden olmasa da kendi içerisinde daha fazla minimize edilebilir. Bu da anlayışın daha fazla benimsenmesi ve talebin artmasıyla görece değişebilir.

Minimalizmin ana fikirlerinden bir tanesi de bu anlayışın bilinçli olarak seçilmesidir. Yani birey minimalist bir yaşam tarzı sürme seçimini yaptıktan sonra buna uygun davranmaya başlamalı. Kendi koşulları çerçevesinde bunu gerçekleştirme çabası içerinde olmalı.

Minimalist yaşam anlayışı bir tür teolojik bilgi olan israf etmeme mantığını da içerisinde barındırıyor. Kökeni itibariyle sadelik, az tüketme, ihtiyacımız kadar yeme, kişisel mutluluğu arama, nesnelere bağımlılığı azaltma gibi unsurlar dünyada asırlar önce ortaya atılmış fikirlerle de örtüştüğü görülüyor. Herkes farklı bir gelir düzeyine veya yaşam tarzına sahip olabilir. Ancak temel felsefe olan nesnelere bağımlılığın ortadan kaldırılması bakalım harcamaya ve tüketmeye alışmış toplumları dizginlemeye yetecek mi? Minimalizm daha global bir hal alacak mı? Bunu zaman gösterecek.

Bu yazıyı beğendiniz mi?
 • Fascinated
 • Happy
 • Sad
 • Angry
 • Bored
 • Afraid
Reklam
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Herkes için Bilgi / Copyright © 2019