Herkes için Bilgi

Şamanizm Hakkında Merak Edilen Her Şey

25.03.2019
Şamanizm Hakkında Merak Edilen Her Şey

Şaman; bir koluyla günlük hayatın içinde olan diğer koluyla da diğer dünya spritüel dünya ile bağı bulunan kişilere verilen addır. Şamanlar, maddi dünya ile manevi (ruhi) dünyayı beraber yaşarlar.

Şamanlar ve Özellikleri

Şaman kelimesi hemen hemen her kültürde ortaya çıkmıştır, fakat her kültürde taşıdığı anlam farklıdır. Örnek verilecek olunursa Hristiyanların yazmış olduğu kutsal kitaplarında şaman kelimesi, şeytan anlamında kullanılmaktadır. Oysa Şaman geleneğine göre, şaman Tanrı ve kullar arasında bağ kurabilen halk içindeki en bilge kişi olarak görülür. Şamanlar en bilge kişiler olarak görüldükleri için yalan söylemezler. Şaman inancında yalana asla yer yoktur. Şamanlar, şifacı hekim olarak görülürler. Ruhsal ve sinirsel rahatsızlıkları olan kişileri iyileştirirler. Şamanizm inancının aslı ruhlar üzerine olduğu için; şamanlar cinler, ruhlar, şeytanlar ile bağ kurabilirler. Şamanların belli başlı özellikleri ve mucizeleri bulunmaktadır.

Şaman Mucizeleri

  • Bir yerden bir yere çok kısa bir süre içinde gidip gelebilirler. Bu eylemi bulutların üzerinde uçarak yaptıkları söylenmektedir.
  • Söylenen rivayetlere göre şamanlar, gerekli durumlarda ülkelerini kurtarmakta büyük rol oynamışlardır. Savaş öncesinde, gelen düşman atlı birliklerini ülkelerine haber vererek birçok kez ülkelerini kurtardıkları söylentiler arasındadır.
  • Doğa olaylarından bazılarını kontrol edebildiklerini söylenmektedir. Yağmur, kar, dolu, fırtına gibi doğa olaylarını taşlarla yapabildikleri söylenmektedir. Bu özellik şamanların en ilginç ve mucizevi özelliklerinden bir tanesidir

Şamanizm’in Ortaya Çıkışı

Şamanizm, dünya tarihinde en eski dini inanışlardan bir tanesidir. Bu kadar köklü ve eski bir dini inanış olmasına rağmen kesin olarak ortaya çıkış tarihi bilinmemektedir. Şamanizm’in taş devrinden  daha da öncesine dayandığı düşünülmektedir. Taş devrinden önceki dönemleri “Karanlık Çağlar” olarak yani yazının olmadığı çağ olarak adlandırıyoruz. O dönemlerden bu yana yaşayan bir kişi olmadığı ve yazıyla da desteklenemediği için bu hipotezi kanıtlayamıyoruz. Lakin bilim adamlarının arkeolojik araştırmaları, Şamanizm’in karanlık çağlardan itibaren var olduğunu destekliyor. Günümüzde Şamanizm oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmış durumdadır. Orta Asya’dan, Avrupa’ya, Alaska’da bile Şamanizm’e ait eşyalar bulunmuştur. Fakat Şamanizm’in ortaya çıktığı ve en yoğun görüldüğü yerler Avrupa ve Orta Asya’dır. Şamanizm’in nerede ortaya çıktığını anlamak için sadece coğrafya bilgisi yeterli değildir, aynı zamanda tarih bilgisine de gerek vardır. Hangi dönemde insanlar neye inanıyorlardı, kültürleri nelerdi, bu soruların cevapları da araştırılarak daha bütüncül bir bilgiye sahip olunabilir. Şamanizm inanışı olan milletler; Altaylılar, Yakutlular, Türkler ve Çinlilerdir. Ve daha birçok medeniyetin Şamanizm inancı taşıdığı düşünülmektedir.

Şamanlar Neye İnanırlar?

yosun ağaç

Şamanizm inancının temelinde ata ruhlarına ve doğa varlıklarına tapınma vardır. Atalarıyla aralarında çok derin bir bağ vardır. Şamanizm dinine göre; ruhlar ve insanlar arasında bağ kurulur, bu dini inanışa göre Şamanizm’e inanıp dua edenlerin hastalıkları Tanrı tarafından desteklendiği ve iyileştirdiği düşünülmektedir. Şamanizm’de tek tanrı inancı (Gök Tanrı) inancı vardır. Sadece tek bir tanrının varlığına inanırlar. Aynı zamanda Şamanizm’de ölümden sonraya inanç (ahiret) vardır. Tanrının hoşuna giden davranışları yapan şamanlar cennete, Tanrının hoşnut olmayacağı davranışları yapan şamanlar ise cehenneme gider inancı hâkimdir.

İçerik  MRP Nedir? MRP Ne işe yarar?

Nasıl Şaman Olunur?

Şamanizm’de cinsiyet ayrımı söz konusu değildir. Şamanlar kadın da olabilir erkek de olabilir. Kadın şamanlara daha çok Kuzey Asya’da rastlanır. Şamanlık, sadece inanışları benimsemekle olmaz. Şamanlık aileden gelen bir yetenektir, nesilden nesile atalardan aktarılır. Bir kişinin şaman olabilmesi için mutlaka atalarında Şamanizm’i benimsemiş kişilerin olması gereklidir. Daha önce yaşamış olan herhangi bir şamanla bir bağı yoksa kişinin şaman olma şansı yoktur. Önceki nesilde şaman olan hiç kimse kalmadıysa, o aileden biri atalarının ruhu vasıtasıyla şaman olmaya teşvik edilir, zorlanır. Bu sebeple her ailede uzak akraba da olsa mutlaka bir tane şaman olduğuna inanılmaktadır.

Şamanizm Detayları: Ayin, Büyü, Fal, Tılsım

aman

 

Şamanizm, kendine has bir takım psişik güçleri ve büyüyü barındıran bir dindir. Ruhlar âlemi ve cinler ile iletişim daimdir. Hatta Şaman falı oldukça ünlüdür. Gerçek bir şamanın baktığı falın yalan olma ihtimali yoktur. Direk olarak cinler ve ruhlarla bağlantı kurabildikleri için geçmişten, şimdi ve gelecekten haber alırlar. Şamanların baktıkları fal doğruluğu en yüksek olan faldır.

Şamanların ayrıca kendi inanışlarına has ayinleri bulunmaktadır. Şaman ayininin temeli, transa geçerek bu dünyadan ayrılmaya dayanır. Ayin yardımıyla, ruhlarla iletişim kurma, hastalıklara şifa bulma amaçlanır. Ateş, şaman ayinlerinin vazgeçilmez parçası olarak görülür. Şamanlar; ateş etrafında davul ve def çalarak dans ederler, bu sayede ruhlar âlemine geçiş kolaylaşır. Şamanlar, bu özel ayinleri sırasında özel kıyafetlerini giyerler. Şamanların, ayin sırasında giydikleri kıyafetler genelde deriden oluşmuş olup, boncuk, nakış, püskül gibi renkli detaylarla süslenir.

Şamanlar, büyü konusunda yetenekli kişilerdir. Günümüzde çoğu büyünün temeli şaman büyülerinden gelmektedir. Âşık etme, başarı elde etme, kötü enerjiden korunma, şifa verme gibi birçok büyü çeşidi bulunmaktadır. Şaman büyülerinde hayvansal ürünler oldukça önemlidir, hayvanların ayrı bir enerjisi olduğuna inanılır. Özellikle at, domuz, geyik gibi hayvanların kemiklerinin evlere asıldığında pozitif enerji getireceğine inanılır. Bu sebeple şaman büyülerinde inek tüyü, domuz yağı, at nalı gibi hayvansal gıdalar kullanılabilir. Şamanizm sembolleri, daha çok doğa ile ilgilidir. Yıldızlar, gökyüzü, ağaç, ruh çizimleri hep Şamanizm’i temsil eder. Yaşanılan ortamda bu figürlerin bulunmasının, kötü enerjiyi temizlediği düşünülür.

İçerik  Kaliteli Uyku İçin Neler Yapılmalı?

Şaman Ayinlerinin Vazgeçilmezi: Ayahuasca Çayı

Ayahuasca Çay

Şaman geleneklerine göre, şaman ayinlerinde Ayahuasca çayı içilmektedir. Aynı zamanda şamanlar bu çayı, iyileştirmek istedikleri kişilere de tavsiye eder ve içirirlermiş. Ayahuasca çayını, diğer çaylardan ayıran özelliği ise yüksek seviyede DMT molekülünü bulundurmasıdır. DMT molekülü, epifiz bezi tarafından salgılanmaktadır. En yüksek salgılandığı zaman doğum zamanı ve ölüm zamanıdır. Ölüme yakın deneyimleri okuduğunuzda çoğu kişinin aynı deneyimden bahsettiğini görmüşsünüzdür. “Hayatım, gözlerimin önünde film şeridi gibi geçti.” Ölüme yakın deneyimlerinde bu olayın olmasını sağlayan molekül DMT’dir. Ayahuasca çayı ile ölüm anı gibi bir an yaşayabilir, ruhsal boyutun kapılarını aralayabilirsiniz.

Ayahuasca çayını içtikten birkaç saat içinde mistik, gizemli bir yolculuğa çıkıyorsunuz, sadece madde bedeniniz değil ruhsal bedeninizin de farkında olarak eşsiz bir deneyim yaşıyorsunuz. Ayahuasca çayı, öyle herkesin içebileceği bir çay değildir. Bu çayı tüketmeden önce bir nevi diyete girmeniz gereklidir. Şunu da belirtmekte fayda var, bu çayı içip uyanamayan komaya giren ve hayatını kaybeden insanlar da söz konusudur. Ayahuasca çayı, Brezilya ve Peru’da yetiştirilmektedir, ulaşması oldukça güçtür. Çoğu ülkede kullanımı, satılması, içilmesi yasaktır.

Günümüzde Şaman Kültürünü Nasıl Kullanıyoruz?

Türk kültüründe, şaman inançlarının yeri çok büyüktür. Nereden geldiğini bilmediğimiz, anlam veremediğimiz birçok batıl inancımız Şaman kültüründen gelmektedir.

1- Nazar Boncuğu:

Kültürümüzde nazarın yeri çok büyüktür. Bazı insanların ruhsal enerjisinin yüksek olduğuna, özellikle renkli gözlü insanların nazar değirdiğine inanılır. Bu insanlardan korunmak için genelde tavsiye edilen, nazar boncuğu takmaktır. Nazar boncuğu takmak tamamen Şamanizm’den kalan bir inanıştır.

2- Su Dökerek Uğurlama:

Bu gelenek de Şaman kültüründen kalmadır. Şamanlar için doğa, tabiat kutsal sayılır. Su da aynı şekilde kutsaldır, saftır. Bu sebeple sevdiklerimizi uzak bir yere uğurlarken, su gibi gidip gelmesi yolunu bulması için arkasından su dökeriz.

İçerik  Araç Bakımı Kaç Kilometrede Yapılır? Nelere Dikkat Edilmeli?

3- Ölünün Ardından 40. Günde Toplanmak:

Bu deyim de Şaman kültüründen gelen bir deyimdir. Şaman inancına göre; birisi öldüğünde ruhun, fiziksel bedenden ayrılmasının 40. Günden sonra olduğuna inanılır. Bu sebeple, ölen kişinin 40. Gününde ölen kişinin evinde dualar okunur, hayır dağıtılır.

4- Doğum Yapan Anneye Kırmızı Kurdele Bağlanması:

Kırmızı kurdele bağlanması geleneği de Şamanizm’den gelmektedir. Doğum yapan anneye, düğünlerde, nişanlarda gelinlere kötü ruhlardan korumak için kırmızı kurdele bağlanır.

5- Türbelere, Ağaçlara Bez Bağlamak:

Şamanizm inancında herhangi bir dileğin gerçek olması için kumaş parçaları kullanılırdı. Bu kumaşlar ağaçlara ya da kutsal görülen mekânlara bağlanırdı. Ağaçlar, Şamanizm inancına göre yaşamın sembolü olarak görülür. Bu geleneğin hala sürdüğünü günümüzde görebilirsiniz.

Bu yazıyı beğendiniz mi?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Herkes için Bilgi / Copyright © 2019